Az Önkormányzat a központi támogatás függvényében évente egyszeri, természetbeni szociális célú tűzifa támogatást nyújt azon szociálisan rászoruló személyek részére, aki a támogatás megítélésének napján a településen bejelentett állandó lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen a településen is élnek.

A támogatás kérelemre, vagy hivatalból adható.
A kérelmek települési támogatási kérelem nyomtatványon adhatók le a Hivatalban. A szociális rászorultságot igazolni szükséges, a települési támogatási kérelem formájának megfelelően.
A kérelem letölthető a honlapról, vagy beszerezhető a hivatalból.

További hirdetmények

Lap teteje