Jogalkotói szándék kinyilvánítása HÉSZ rendelkezéséhez

Egy, a Budajenő község külterületén elhelyezkedő ingatlanon tervezett építkezés engedélyezési eljárása során jogértelmezési probléma merült fel az építési hatóság részéről. Az ügyfelet támogatva a hatóság részére tájékoztatást adtunk a kérdésben, kifejtve a szakhatóság felé a rendelkezés mögött álló jogalkotói szándékot. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a fenti jogalkotói szándékról hivatalos úton tájékoztassa a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező szakhatóságokat.


Döntés Szőlődomb II. úthálózatának átvételéről

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Szőlődomb II. lakópark beruházás keretében megvalósított úthálózat átvételét a beruházást megvalósító vizi közmű társulattól elhalasztja az úthatóság által előírt hiányosságok kiküszöböléséig.
Valamint ismételten felhívja a Vizi Közmű Társulat figyelmét, hogy az átépített csatorna szakaszról a vízjogi engedélyt mutassa be. Továbbá döntött arról, hogy felkéri az úthatóságot műszaki szakvélemény adására, amelyet követően folytatható az átadás-átvételi eljárás.


Tervezői árajánlat elbírálása úttervezés tárgyában

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet 8. mellékletében „Beruházási kiadások előirányzata feladatonként” bruttó egymillió, illetve kettőmillió forint költséggel előirányozta a Kápolna köz úttervezési díját, illetve a Hilltopra vezető járda tervezésének díját.
Úttervezésre árajánlatokat kértünk be, amelyre három ajánlat érkezett. A bírálati szempont: összességében a legelőnyösebb ajánlat volt (vállalási ár, határidő). Fentiekre tekintettel a képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Budajenő Kápolna köz szilárd burkolatú út kiépítéséhez egyesített útterv, és a Hilltop sétányra vezető járda építéséhez egyesített járdaterv készítésére a legkedvezőbb ajánlatot adó PERIDON Kft.-t bízza meg, a tervező árajánlata szerinti tartalommal, összesen bruttó 1 041 400 Ft (368 300 Ft; 673 100 Ft) tervezési díjjal.


Egészségház előtetőjének kialakítása

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya képviseletében a járási vezető védőnő 2015. szeptember 28-án szakfelügyeleti
ellenőrzést végzett a budajenői védőnői szolgálat tanácsadójában. Megállapította, hogy a személyi feltételek biztosítottak, a szakmai feladatokat a védőnő megfelelően végzi. A tárgyi feltételek vizsgálata során megállapította, hogy a vonatkozó rendeletekben előírt alapfelszerelés ugyan biztosított, de szükséges még néhány intézkedés, így például babakocsi tároló kialakítása a bejárati rész fedetté tételével. Budajenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete megrendelte a József Attila u. 2. sz. alatti egészségház épületének bejáratai előtt fa szerkezetű előtető építését Csóka Balázs főépítész, építésztervező vázlatterve alapján. A
Képviselő-testület a kivitelezési költség fedezetét (1 millió forintot) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet „tartalék”előirányzatából biztosítja.


Budajenői Óvoda létszámfejlesztése (pedagógiai asszisztens)

Az óvodavezető kérelmezte 1 fő pedagógiai asszisztens foglalkoztatását. A kérést támogatta a képviselő-testület, mivel az asszisztens munkakör ellátása indokolt, továbbá e feladatra állami támogatási norma igényelhető. Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2016. január 4. napjától egy fő pedagógiai asszisztens felvételéhez hozzájárul az önkormányzati fenntartású Budajenői Óvodában.


Budajenői Óvoda éves beszámolója

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budajenői Óvoda 2014/2015-ös nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadta.

 

ingatlanhirdetes

Lap teteje