Óvodai maximális csoportlétszám emelés engedélyezése

A nyár folyamán több család költözött Budajenőre óvodás korú gyermekkel, akik gyermeküket a helyi óvodába íratták.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Emiatt szükségessé vált három óvodai csoport maximális létszámának fenntartói engedéllyel történő átlépése. Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete − a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§-ában foglalt hatáskörében eljárva − engedélyezte a Budajenői Óvoda részére, a fent hivatkozott törvény 4. sz. mellékletében meghatározott maximális csoportlétszám 20%-kal történő túllépését a 2015/2016. nevelési évre, a Misi Mókus kis-középső csoportban, a Pillangó nagy–középső csoportban és a Micimackó nagycsoportban is.


Erdészeti szakirányítói szerződés megkötése

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény rendelkezései alapján az erdő tulajdonosának erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételi kérelmet kell benyújtani a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező erdészeti hatósági szervhez, esetünkben a Pest megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához, továbbá az erdő művelését arra jogosultsággal rendelkező erdészeti szakszemélyzet bevonásával lehet folytatni. Fentiekre tekintettel Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az erdészeti szakszemélyzeti feladatokra Dudás László Péter erdőmérnökkel megbízási szerződést köt.


Döntés a Magtár nyílászárók kivitelezéséről

Az Önkormányzattal egyetértésben és támogatásával a Budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban BNNÖ) sikeres pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához, a magtárépület nyílászárói legyártásának/beszerzésének támogatására.
Az elnyert támogatás bruttó 4 000 000 -Ft. A pályázat benyújtásakor az alsó két szint lezárása és hasznosítása volt a cél, ám az időközben elkészült módosított tervek és ütemezés szerint az összes külső, és az alsó két szint nyílászáróit célszerű egy ütemben legyártatni, mivel egyedi ablakok készülnek, fajlagosan kisebb költséggel.
A legelőnyösebb ajánlatra figyelemmel az önkormányzat többletköltsége bruttó 1 080 000 -Ft. A BNNÖ a műemlék magtárépület nyílászáróinak gyártására, beszerzésére vonatkozó pályázatához és döntéséhez kapcsolódóan, Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 1 080 000 -Ft értékben megrendeli a Kaiser
és Kaiser cégtől a pályázatban nem szerepeltetett, de a módosított-ütemezett új terv szerint a kivitelezés első ütemében beépítendő nyílászárókat, a 2015. évi költségvetési rendelet magtár felújításra biztosított keret terhére.

Lap teteje