Az elektronikus ügyintézésről szóló rendelet megalkotása

Budajenő gesztorálásával Budakeszivel, Remeteszőlőssel és Tökkel közösen alkotott konzorciumba, részt vettünk a közigazgatás elektronikus fejlesztése címen elnyert pályázaton. A vállalt 6 szakrendszer bevezetése 2015. június 30-ával zárult, ezen időponttól az említett programokat élesben kell használni. Az új szakrendszerek alkalmazásával részben megvalósítható az elektronikus ügyintézés bevezetése első körben kötelező jelleggel az adózási feladatok körében, emiatt vált szükségessé új rendelet alkotása. A képviselő-testület a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló rendeletet megalkotta.


Beszámoló a temető üzemeltetéséről

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Budajenői Köztemető üzemeltetésével kapcsolatos beszámolót. Megállapította, hogy a temető rendezettsége javult az önkormányzati üzemeltetés átvétele óta.

Döntés utcák elnevezéséről

2015. január 1. napjától kötelező a Közhiteles Címregiszter Rendszerben (KCR) rögzíteni a címeket és azok változásait, továbbá el kell végezni 2015. december 31-éig meglévő címek felülvizsgálatát. Budajenő község tekintetében négy külterületi utcát érintett a névadási kötelezettség. Az utca elnevezése a Képviselő-testület hatásköre. Figyelembe véve a helyi adottságokat, az utcákra jellemző növénytípusokat, illetve Telki közelsége miatt a szomszédos utcaneveket, Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a külterületi utcák elnevezéséről az alábbi döntést hozta:
• 014/2 és 024/2 hrsz. Nyárfa utca,
• 1267 hrsz. Mélyárok utca,
• 045 hrsz. Bodza utca.


Döntés telekhatár-rendezési ügyben

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatról szóló Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (IX. 27) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően, a 144 és 384 helyrajzi számú közterületet érintő szabályozás végrehajtása érdekében a szükséges döntéseket elfogadta.


Hagyományőrzők Háza pályázat

A Hagyományőrzők Háza felújítása jelenleg is folyik, amelynek építési beruházásra nem tudott az önkormányzat támogatást igényelni, viszont eszközbeszerzésre lehetőség nyílt. Az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – meghirdetett pályázati kiírás alapján a következő eszközbeszerzéseket és szerelési munkákat terveztük megjelölni:
• riasztórendszer beszerzése és kiépítése
• telefon, internet és televízió kábelcsatlakozás kiépítése;
• telefon, televízió, házimozi rendszer, vetítővászon, projektor és laptop beszerzése.
Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra.


Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt hatáskörében eljárva, engedélyezte a Budajenői Óvoda részére, a fent hivatkozott törvény 4. sz. mellékletében meghatározott maximális csoportlétszám 20%-kal történő túllépését a 2015/2016. nevelési évre, a Bambi kiscsoportban

ingatlanhirdetes

Lap teteje