Tájékoztatom Tisztelt Partnereinket arról, hogy Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 59/2018.(IX.7.) sz. határozatában döntött arról, hogy támogatja Budajenő településrendezési eszközök - településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat - módosítását 18 település viziközmű közszolgáltatással való ellátása céljából.

HIRDETMÉNY

HÉSZ MÓDOSÍTÁS TERVEZETE

Lap teteje