FRISSÍTÉS: 2018. június 14. - HIRDETMÉNY partnerségi véleményeztetés lezárásáról 

Tájékoztatom Tisztelt Partnereinket arról, hogy Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2018.(IV.26.) sz. határozatában döntött arról, hogy támogatja Budajenő településrendezési eszközök -településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat- módosítását a 385 hrsz-ú ingatlanon beépítésre szánt terület kijelölésére vonatkozóan.

A módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm.r.) 32. § (1) bek. c) pontja szerinti tárgyalásos eljárásban, a partnerségi egyeztetetés Önkormányzat Képviselő-testületének partnerségi egyeztetés szabályiról szóló 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendeletében is meghatározottak szerint történik.
Fenti fejlesztési cél megvalósításához a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosítását tartalmazó tervezet elkészült, melyet Korm.r., illetve Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelete alapján Budajenő község honlapján elérhetővé tettem.

http://budajeno.hu/images/dokumentumok/telepulesrendezes/velemenyek/Bjeno_TRT_mod2_180530.pdf

A tervezet nyomtatott formában a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban Hivatal) olvasható. A hirdetmény közzétételének napja: 2018. május 25. A tervezet a 2018. június 4-én tartandó lakossági fórumon is bemutatásra kerül.
A településrendezési eszközök módosításával érintett partner a javaslatát, véleményét, észrevételét, javaslatát indokolással, természetes személy esetén neve és címe magadásával, szervezet esetén a szervezet megnevezése, címe és képviselője megnevezésével, elektronikus, vagy nyomtatott formában, a Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges. címre, illetve Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalba (2093 Budajenő, Fő utca 1-3) nyújthatja be, legkésőbb 2018. június 12 -i beérkezéssel.
Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy véleményüket a fejlesztéshez kapcsolódóan tegyék meg, a tárgytól eltérő javaslat, vélemény nem része jelen eljárásnak.

Budajenő, 2018. május 25.

Tisztelettel:

Budai István polgármesterLap teteje