Tájékoztatom Tisztelt Partnereinket arról, hogy Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete öt fejlesztési célhoz kapcsolódva döntött a településrendezési eszközök módosításának szándékáról. A módosításokat tartalmazó tervezet elkészült, melyet véleményezésre bocsátok itt: 

http://budajeno.hu/images/dokumentumok/telepulesrendezes/velemenyek/Bjeno_TRT_mod_180322.pdf

A településrendezési eszközök módosításával érintett partner a javaslatát, véleményét, észrevételét személyes beadással, vagy postai úton a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalba (2093 Budajenő, Fő uca 1-3) nyújthatja be, legkésőbb 2018. május 3-i beérkezéssel.

A hirdetmény teljes szövege itt olvasható.

Budajenő, 2018. április 17.

Budai István

polgármester

 

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom Tisztelt Partnereinket arról, hogy Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 95/2017.(XI.23.) sz. és 104/2017.(XII.19.) sz. határozataiban döntött településrendezési eszközei módosítási szándékáról.
A módosításokat tartalmazó tervezetet partnerségi egyeztetésre közzétettem 2018. április 17-én, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet, illetve Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelete alapján.
A tervezethez a megadott határidőn belül észrevétel, vélemény, javaslat nem érkezett.

Budajenő, 2018. május 7.

Tisztelettel

Budai István
polgármester

További hirdetmények

Lap teteje