Tisztelt Partnereink!

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2017.(II.9.) számú határozatában döntött Budajenő község hatályos településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatáról, az alábbiak szerint:

 A Képviselő-testület megerősíti a hatályban lévő koncepcióban megfogalmazott jövőképre és településfejlesztési célokra, valamint a műszaki infrastruktúra fő elemeinek térbeli rendjére és területfelhasználásra, a települési értékek meghatározására, megtartására és fejlesztésre vonatkozó elképzeléseit.

 A Képviselő-testület módosítani kívánja a Budajenő község településfejlesztési koncepcióját a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek (továbbiakban Korm.r.) való formai-tartalmi megfelelés céljából.


Az Önkormányzat településfejlesztési koncepció módosítás tervezetének partnerségi véleményeztetését a Korm.r 28.§, 29/A.§, 30.§ (1), (7) bekezdések, illetve Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban ÖR) foglaltak szerint folytatja le.
Az ÖR 2.§ (2) bekezdés alapján közzéteszem véleményezésre Budajenő község településfejlesztési koncepciójának módosítása tervezetét.
A tervezet a hirdetmény melléklete, mely olvasható Budajenő község honlapján, illetve a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban Hivatal).
Kérjük partnereinket, hogy észrevételeiket nyomtatott, eredeti aláírással ellátott formában a Hivatal titkárságán nyújtsák be, vagy postai úton Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2093 Budajenő, Fő utca 1-3. címre küldjék meg!

A vélemények, észrevételek benyújtásának (postára adás) határideje: 2017. október 9.

Felhívom partnereink figyelmét arra, hogy a módosítás célja a magasabb rendű jogszabályoknak való megfelelés, nem a fejlesztési célok megváltoztatása, ezért észrevételeket, javaslataikat ebben a tárgykörben tegyék meg.


Budajenő, 2017. szeptember 22.

Tisztelettel:

Budai István
polgármester

MELLÉKLET-településfejlesztési koncepció tervezet

 

További hirdetmények

Lap teteje