Budakörnyéki Közterület-felügyelet

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budakörnyéki Közterület-felügyelet Közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, Páty,
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A Budakörnyéki Közterület-felügyelet illetékességi területén (Páty) a közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek ellenőrzése, köztisztasági szabályok betartásának ellenőrzése, behajtási engedélyek ellenőrzése.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium,
• B kategóriás jogosítvány,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• szakképesítés megszerzésére irányuló hajlandóság
• Egészségi, fizikai, pszichológiai alkalmasság


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• közszolgálati középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés, közterület-felügyelői vizsga,
• Közterület-felügyeletnél szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rend. szerint
• végzettséget, képesítést igazoló iratok másolata
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik
• motivációs levél
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy igénylőlap, vagy nyilatkozat


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Uzsoki Gábor intézményvezető nyújt, a 06-23/535-710/0/107 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Magyar-Boros Andrea részére a Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges. E-mail címen keresztül


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 9.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Budakeszi Város honlapja - 2017. augusztus 15.
• Budakeszi Hírmondó online - 2017. augusztus 15.


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató kinevezéskor hat hónap próbaidőt köt ki.

 

További hirdetmények

Lap teteje