Tisztelt Budajenői Lakosok!

A Depónia Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) 2021. április 14-én zöldhulladék szállítást végzett Budajenőn.

 Az utóbbi időben több esetben előfordult, hogy a Depónia Nonprofit Kft. elszállítás napon egyes helyekről nem szállította el a zöldhulladékot, ezért a fenti időpontban a szolgáltatóval együttműködve megvizsgáltuk az ilyen eseteket, és a következő megállapításokat tettük.

A szállítás az esetek döntő többségében a szolgáltatást igénybevevő lakos hibájából maradt el, mivel a kihelyezés módja nem felelt meg a közszolgáltatási szerződésben foglalt feltételeknek. A következők hibák fordultak elő:

-          ingatlanukon keletkező zöldhulladékot (gallyakat) ugyan összekötözve (70 cm hosszú, 50 cm átmérőjű) helyezték ki, de nem látták el a Szolgáltatótól kapott matricával,

-          a fenti méretnél jóval nagyobb volt a kihelyezett zöldhulladék,

-          nem időben vitték ki a zöldhulladékot a közterületre.

A következő zöldhulladék szállítás 2021. május 12–én esedékes. A meghirdetett időpont után, vagy a közszolgáltatási szerződés szerinti feltételeknek nem megfelelően kihelyezett zöldhulladékot a Depónia Nonprofit Kft. nem szállítja el, ezért kérjük, hogy fokozottan ügyeljenek az alábbi szabályok betartására:

-          az ingatlanukon keletkező zöldhulladékot összekötözve (70 cm hosszú, 50 cm átmérőjű) vagy zsákba csomagolva (max. 110 literes) a közlekedési út mellé kell kihelyezni úgy, hogy az sem a gyalogos, sem pedig a jármű forgalmat ne zavarja,

-          a kihelyezett zöldhulladékot lássák el a Szolgáltatótól kapott vagy a Hivatalban megvásárolt 2021. évre szóló matricával,

-          a zöldhulladék kihelyezését a jelzett időpontot megelőző este vagy legkésőbb a szállítás reggelén 6 óráig végezzék el.

Felhívjuk a tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az esetleges későn vagy nem az előírásoknak megfelelően összekészített, és el nem szállított hulladékot vissza kell vinni az ingatlanra, ellenkező esetben – az alább ismertetettek szerint - engedély nélküli közterület-használatot valósítanak meg, ami büntetést von maga után!

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeirőlszóló 9/2018. (VII.2.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Önk. r.) 6. § (7) bek. szerint „aki a közterületek használatáról szóló 11/2018. (VII. 2.) önkormányzati rendelet alapján a közterületet engedély nélkül veszi igénybe, vagy azt az engedélytől eltérő módon használja, a közösségi együttélés szabályait sértő magatartást valósít meg.”

Az Önk. r. 5.§ (1) bekezdése szerint „a közösségi együttélés alapvetőszabályait sértő magatartás természetes személy elkövetője kettőszázezer forintig, jogi személy és jog személyiséggel nem rendelkező szervezet elkövetője kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal vagy ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható.”

Az Önk. r. 8. § (5) bek. szerint „az elkövető az engedély nélküli, vagy eltérő használat tartamára a büntetetésen felül az egyébként fizetendő közterület használati díj megfizetésére is köteles.”

Budajenő, 2021. április 19.

Budajenő Község Önkormányzata

________________________


Budapest, 2021. április 13.


Az szja-bevallási tervezeteket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) mindenkinek automatikusan elkészíti. Akinek azonban nincsen ügyfélkapu-regisztrációja, idén is kérnie kell a tervezete postázását, ha szeretné papíralapon megkapni. Ehhez nem kell mást tenni, mint adóazonosító jelet és a születési dátumot tartalmazó kérelmet eljuttatni a NAV-hoz április 15-éig.

A NAV idén is külön kérés nélkül elkészíti az szja-bevallás tervezetét azoknak, akikről munkáltatói, kifizetői adattal rendelkezik. Az adóbevallási tervezet postázása 2021. április 15-én éjfélig kérhető. Az elkészült tervezeteket a NAV tértivevényesen 2021. április 30-áig küldi el postán az igénylőknek.

Akinek nincs KAÜ azonosítója, április 15-éig többféle módon is, adóazonosító jele és születési dátuma megadásával kérheti a tervezet postázását többek között:
- SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon (az üzenetben meg kell adni az adóazonosító jelet és a születési dátumot a következők szerint: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn),
- a NAV honlapján elérhető webűrlapon,
- levélben,
- a NAV honlapjáról letölthető formanyomtatványon (BEVTERVK),
- telefonon a 1819-es hívószámon,
- személyesen az ügyfélszolgálatokon.

Aki esetleg lecsúszik a 2021. április 15-ei határidőről, 2021. május 20-áig személyesen, előzetes időpontfoglalással a NAV ügyfélszolgálatain is kérheti adóbevallási tervezetének kinyomtatását. Emellett az adózó bármikor nyithat ügyfélkaput, mellyel adóbevallási tervezetét a www.nav.gov.hu-ról és a www.magyarorszag.hu-ról elérhető „eSZJA Portálon” azonnal megtekintheti.

A NAV oldala egy újabb segítséggel bővült. Elkészült a bevalláshoz használható Családikedvezmény-kalkulátor.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Dr. Kis Péter András

 

________________________


Az szja-bevallási tervezet már csaknem egy hónapja elérhető a weben keresztül. A tervezetet mindenképpen érdemes átnézni, szükség esetén módosítani és beküldeni. A jóvá nem hagyott tervezet – az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfafizetésre kötelezettek tervezetének kivételével – május 20-ai hatállyal automatikusan bevallássá válik.

________________________


Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a személyes ügyfélfogadás hivatalunkban az alábbi szabályok betartásával lehetséges:

________________________


Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Budajenő, Remeteszőlős településen/településeken a hivatalelnöke által 2021-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

________________________


Közlemény környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

________________________


A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az idei évben több mint 5,4 millió adózónak készítette el az szja-bevallási tervezetét. Az adóbevalláshoz segítséget kapnak az egyéni vállalkozók, őstermelők, áfás magánszemélyek is.

________________________


A 2021. március 5-én kiadott polgármesteri tájékoztatótól eltérően, a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III.5.) Kormányrendelet 12. §-a alapján BudajenőiKözösHivatalBudajenőiszékhelytelepülés2093Budajenő, Fő utca 1-3. szám alatti épületében


________________________


Online minden egyszerűbb!  Már több mint két éve működik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) saját fejlesztésű online nyomtatványkitöltője, az ONYA (Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás), amivel mindenféle keretprogram nélkül egyszerűen, interneten keresztül, akár okoseszközről is, pár lépésben számos bejelentés és bevallás elintézhető.Az online beküldött bejelentések garantáltan hiba nélkül kerülnek a NAV-hoz.

________________________


Február 12-éig még rendezhető a járuléktartozás. Akinek egészségügyi szolgáltatási járulékból több mint hathavi, vagyis 48 ezer forintot meghaladó tartozása halmozódott fel, február 12. után érvénytelenné válik a társadalombiztosítási azonosító jele (tajszám). Mindez azonban könnyen elkerülhető, ebben partnerként működik közre az adóhivatal.

________________________