Tájékoztatom Tisztelt Partnereinket arról, hogy Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 104/2017.(XII.19.) sz. határozatában döntött arról, hogy támogatja Budajenő településrendezési eszközök -településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat- módosítását a 385 hrsz-ú ingatlanon beépítésre szánt terület kijelölésére vonatkozóan.

________________________


MEGHÍVÓ

ELŐTERJESZTÉSEK

________________________


A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szükséghelyzeti engedélyeket adott ki a Cruiser OSR 322 FS, Cruiser 350 FS, Poncho 600 FS, Ellado, Force ZEA. Nuprid 600 FS Red rovarölő csávázószerekre repce, kukorica és napraforgó vetőmag csávázására és vetésére. bővebben

________________________


Határozatlan idejű közszogálati jogviszonyban történő foglalkoztatásra keres Tök Önkormányzata igazgatási ügyintézőt. A pályázat részleteiről ide kattintva tájékozódhat.

________________________


Tájékoztatom Tisztelt Partnereinket arról, hogy Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete öt fejlesztési célhoz kapcsolódva döntött a településrendezési eszközök módosításának szándékáról. A módosításokat tartalmazó tervezet elkészült, melyet véleményezésre bocsátok itt: 

http://budajeno.hu/images/dokumentumok/telepulesrendezes/velemenyek/Bjeno_TRT_mod_180322.pdf

A településrendezési eszközök módosításával érintett partner a javaslatát, véleményét, észrevételét személyes beadással, vagy postai úton a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalba (2093 Budajenő, Fő uca 1-3) nyújthatja be, legkésőbb 2018. május 3-i beérkezéssel.

A hirdetmény teljes szövege itt olvasható.

Budajenő, 2018. április 17.

Budai István

polgármester

 

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom Tisztelt Partnereinket arról, hogy Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 95/2017.(XI.23.) sz. és 104/2017.(XII.19.) sz. határozataiban döntött településrendezési eszközei módosítási szándékáról.
A módosításokat tartalmazó tervezetet partnerségi egyeztetésre közzétettem 2018. április 17-én, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet, illetve Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelete alapján.
A tervezethez a megadott határidőn belül észrevétel, vélemény, javaslat nem érkezett.

Budajenő, 2018. május 7.

Tisztelettel

Budai István
polgármester

________________________


A Depónia Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy a lakossági igények és visszajelzések alapján a szelektív hulladék gyűjtést az idei év közepétől gyakrabban végzik a kiemelt időszakban. A plusz gyűjtési napokról a mellékelt szórólap tartalmából tájékozódhatnak. A folyamatos gyűjtés során azon ügyfelek, akik zsákot helyeznek ki, külön szórólappal lesznek tájékoztatva az új időpontokról. A korábban küldött hulladéknaptárban szereplő dátumok is helyesek, csupán júniustól-októberig havonta még egy alkalommal végzik a szelektív gyűjtést. Az új hulladéknaptár honlapunkon a Dokumentumtár alatt megtalálható:

http://www.budajeno.hu/images/dokumentumok/dokumentumtar/Hulladeknaptar%202018.pdf

SZÓRÓLAP

________________________


A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltsége felhívással élt településünk felé a szabadtéri tüzek megelőzése tárgyában. A hirdetmény teljes szövege az alábbi linken olvasható.

HIRDETMÉNY

________________________


Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megpályázta a Bethlen Gábor Alapítványnál a magyar-magyar kapcsolatok erősítésére kiírt pályázati lehetőséget, amit el is nyert. Ennek keretében önkormányzati küldöttség látogatott el Budai István polgármester vezetésével az Ukrajnához tartozó Kárpátaljai településre, Badalóba. A küldöttség tagjai voltak Herb József a német nemzetiségi önkormányzat elnöke, Kompp György képviselő, a gazdasági és fejlesztési bizottság elnöke, Vén Erika és Ander Józsefné óvodai dolgozók. A küldöttséget Badaló részéről Szalai Imre polgármester és a helyi jegyző fogadta. Az érkezés napján megnéztük Badaló nevezetességeit (iskolát, óvodát, templomot), majd este vacsora keretén belül találkoztunk a helyi képviselőkkel, akik tájékoztattak bennünket a Kárpátaljai magyarok helyzetéről és a település életéről.
A férfiak nagy többsége külföldön dolgozik a helyi hiányos munkalehetőség miatt, ezért a falu fenntartása az asszonyokra hárul, ami nagyon nehéz. Másnap ellátogattunk a falu határában folyó Tiszához.
Itt ömlik beléje a „kis” Túr, ahogyan Petőfi is megfogalmazta. Ezután ellátogattunk a járás központba Beregszászba, ahol megtekintettük a magyar támogatással működő II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskolát.
Ezután meglátogattuk a Munkácsi várat, amit Zrínyi Ilona védett és a gyermek Rákóczi Ferenc otthona volt. A délután folyamán megtekintettük a Mezőgecsei lekvárfőző fesztivált, ahol megismerhettük az eredeti szilvalekvár főzést. Vasárnap
reggel indultunk vissza. A rövid ott tartózkodásunk alatt megismerhettük a kárpátaljai magyarok életét, problémáit és tapasztalhattuk vendégszeretetüket. A Budajenői Szüret és Borünnepre viszontlátogatásra hívtam meg a polgármestert
és egy küldöttséget.

Budai István

 

bethlen

________________________


Budajenő Község Önkormányzata tisztelettel hívja és várja kedves vendégeit a szeptember 16-án megrendezésre kerülő szüret és borünnepére.

Kiállításmegnyitó szeptember 15-én a Magtárban.

Szüreti program-plakát.

Szeptember 16-i részletes program.

Útlezárás-forgalomelterelés rajz.

Az útlezárás részletes ismertetője.

 

________________________


Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy az önkormányzatunk tulajdonban lévő ivóvíz víziközmű rendszer tulajdonjoga, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. rendelkezései alapján - 2017. július 1-jén a törvény erejénél fogva, térítésmentesen a Magyar Államra száll.

________________________